Het nut van open BIM-standaarden

Het initiatief om een basis informatieleveringsspecificatie (BIM Basis ILS) te hanteren, krijgt bijval van een groot aantal organisaties in de bouw. De BIM basis ILS is geen nieuwe standaard, maar een antwoord op de vraag: hoe gaan we informatie in de bouw gestructureerd en eenduidig uitwisselen? Dit is alleen mogelijk als we dezelfde taal spreken; precies wat het werken met open standaarden zo aantrekkelijk maakt. The BIM Engineers is ervan overtuigd dat het hanteren en uitdragen van deze BIM basis ILS noodzakelijk is om BIM te laten renderen in de keten.

Efficiënter werken en draagvlak in de hele keten

Uit de best practices van afgelopen jaren blijkt ook dat open BIM het enige echte antwoord is op integraal samenwerken in de keten. Door dezelfde taal te spreken kunnen we efficiënter werken, verspillende taken uitbannen en fouten voorkomen. Iedereen weet waar informatie te vinden is en hoe informatie moet worden aangeleverd, waardoor efficiënter werken mogelijk is. Denk hierbij aan afspraken over het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. Allemaal elementen die kunnen zorgen voor draagvlak bij iedere schakel in de keten, van opdrachtgever tot onderhoudsmonteur.

Partner van BIM Basis ILS

Met het partnerschap laten we zien dat wij werken vanuit BIM basis ILS. Ook het BIM Loket ondersteunt dit initiatief van harte en daarom worden via deze website alle relevante documenten beschikbaar gesteld. Als kennisplatform en centraal aanspreekpunt rond open BIM-standaarden in Nederland werken zij nauw samen met betrokken beheerorganisaties.

Alles over open BIM-standaarden

Meer weten over het gebruik van open BIM-standaarden? Neem contact via Parveen Sharma: +91 9213924834, parveen@thebimengineers.com.