BIM

'Not to BIM' is geen optie

Binnenkort begin ik aan een nieuw avontuur. Na ruim vijf jaar “aan de zijlijn” de bouwsector te hebben mogen dienen vanuit STABU ga ik de praktijk weer in. De nieuwe praktijk welteverstaan. Het creëren van al het moois dat de bouw- en installatiesector te bieden heeft, maar dan zonder een baksteen of verwarmingsbuis in mijn handen te houden. Ik ga BIM’men. Althans, ik mag die mensen die het echt doen nu dienen vanuit een leidende rol. Dat is in ieder geval een stuk concreter dan praten over BIM en verzinnen hoe anderen zouden moeten BIM’men…

Author: Marc Verhage

Want dat is één van mijn constateringen (zonder waardeoordeel) van de afgelopen vijf jaar de sector te hebben meegemaakt vanuit de wereld van kennisinstituten, brancheorganisaties en adviseurs in alle soorten en maten. BIM is booming. En hoe! Legers van deskundigen buigen zich over technieken, standaards, afspraken, Levels of detail, of iets open is of niet, en zo niet, of men dan wel zou moeten willen werken met iets wat gesloten is. De ene deskundige buitelt over de ander heen om de ander uit te leggen dat je een “deur toch echt “deurset” moet noemen en niet “door-set”. Initiatieven van de ene organisatie worden verguisd omdat ze niet “open” genoeg zouden zijn en van de andere organisatie omdat die er niets van begrijpt en maar wat doet…

En, het is allemaal waar en nodig. We moeten met elkaar praten over welke afspraken we maken en welke standaards we gebruiken, zodat de computer programma’s met elkaar kunnen praten. Het is alleen jammer dat het er af en toe erg fundamentalistisch aan toe gaat. Goedbedoelde en enthousiaste projecten worden op de social media de grond in geboord omdat ze niet het juiste evangelie zouden hebben gevolgd.  De versnippering in BIM denkers is minstens even groot als de versnippering in de hele B&U an sich.

Maar er ontstaan ook mooie dingen. Zoals bijvoorbeeld de basis ILS. Ontstaan vanuit een groepje enthousiastelingen die niet langer wilden afwachten op wat er top down (wie die top dan ook mag zijn) over de markt zou worden uitgestrooid. Een initiatief van mensen die graag aan de slag wilden met BIM en afspraken met elkaar gemaakt hebben die nodig zijn om te kunnen BIM’men. Een initiatief dat binnen no time over heel Nederland en inmiddels ook verder in Europa is uitgerold. Of een UNETO-VNI die de handschoen oppakt en met veel vallen en opstaan werkt aan een Uniforme Objecten Bibliotheek. Wat men daar ook van vindt, de installateurs hebben zich verenigd en zijn druk bezig om zich het BIM’men eigen te maken. En tegelijkertijd zijn er vele bedrijven die gewoon prachtige dingen doen en maken in BIM. Van kleine projecten tot grootschalige projecten waar de complete planning en logistiek tot aan kraanbewegingen en bouwlift ritjes aan toe. En als er iets nodig is, een afspraak, een standaard, een systematiek en het is er niet, dan wordt het gewoon ontwikkeld en bij een volgend project verder geperfectioneerd. Tijdens de vele BIM seminars die er zijn (ook een markt op zich) worden dit soort projecten jaarlijks gepresenteerd en ieder jaar zie je de sector vooruit gaan. Voorwaar iets om trots op te zijn! Ik denk dat we er wel gaan komen. De schermutselingen van de deskundigen aan de zijlijn en de ervaringen van de doeners in de praktijk zullen elkaar versterken en gaandeweg wordt de sector gewend aan het virtueel bouwen.

De volgende stap, nu de technische middelen en de standaard afspraken er wel zo’n beetje zijn is het aanpakken van de cultuur en wetgeving. Nog niet iedereen kan en wil met BIM werken. BIM’men vraagt een compleet andere werk- en denkwijze. Niet alleen computers moeten met elkaar kunnen communiceren, maar ook van de mensen in de sector wordt verwacht dat ze zich open en transparant opstellen, informatie met elkaar delen en met elkaar sámenwerken in het belang van de klant. Want dat vergeten we met elkaar wel eens. De klant, dat is waar we het voor doen. Wie die klant ook is. Daarnaast moet de wetgeving wellicht nog hier en daar worden aangepast. Maar daarop vertrouw ik instituten als het IBR, die daar voortdurend over nadenkt.

En ik? Na vijf jaar gepraat te hebben over BIM en me ook schuldig te hebben gemaakt aan het bedenken hoe anderen zouden moeten werken, ga ik werken voor een prachtig bedrijf dat het al jaren “gewoon” doet. Not to BIM is dus geen optie. Het wordt wederom to BIM!

The BIM Engineers is specialist in BIM’men. Zowel in het klein (zo helpen ze bedrijven met het “little BIM’men”) als in het groot, waarbij desgewenst de regie en coördinatie van een compleet BIM project kan worden overgenomen. Ik vind het geweldig om met jonge enthousiaste en ambitieuze  mensen te mogen gaan samenwerken om projecten en bedrijven te helpen BIM’men door het gewoon voor ze te doen. Daarbij kan ik al mijn kennis en ervaring vanuit de “zijlijn”, waarvoor ik al die genoemde adviseurs en instituten, maar ook mijn collega’s en goede relaties in de periferie van de bouw zeer dankbaar ben, gebruiken. Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging in mijn leven…

Marc Verhage